Naš projektni ured prati građenje od ideje do realizacije, u čemu važan korak predstavlja tehničko savjetovanje investitora oko mogućnostima gradnje na određenoj lokaciji, troškovima izgradnje, tržišnoj poziciji određene lokacije ili nekretnine i dr., sa svrhom da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine.

Također radimo poslove pribavljanja svih dokumenata potrebnih za izdavanje dozvola za građenje, od Lokacijske dozvole ili Rješenja o uvjetima građenja, pa do Uporabne dozvole.

U suradnji sa agencijama za nekretnine vršimo za vas provjeru zemljišta za kupnju i /ili gradnju na traženim lokacijama.