Ovlašteni smo za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom.

Koji objekti se moraju certificirati?

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (Pravilnik) propisuje obvezu energetskog certificiranja novih i postojećih građevina. Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada, ali i svaka postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim zgrada koje su prema Pravilniku izuzete od obveze izdavanja energetskog certifikata (članak 6.). Tu spadaju jednostavniji objekti kao što su kiosci, barake, ali i neki složeni kao što su crkve ili mnogi objekti koji su pod zaštitom kao spomenici kulture.


Kod novih zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo Rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. Za sve ostale zgrade energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

Kod postojećih zgrada vlasnik zgrade je dužan prilikom prodaje, iznajmljivanja ili leasinga zgrade u cjelini ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina (pojedini stan, pojedinačni uredski prostor i sl.) osigurati energetski certifikat zgrade odnosno njezinog dijela i dati ga na uvid potencijalnom kupcu ili unajmljivaču zgrade. Kod prodaje zgrade ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina, energetski certifikat mora biti dan na uvidu prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji. To znači da je certifikat uvjetovan isključivo određenim postupanjem po nekretnini, osim ako je objekt javne namjene.

Zgrade javne namjene određene prema ovome Pravilniku jesu poglavito nestambene zgrade koje koriste tijela vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge, te zgrade drugih namjena koje pružaju usluge velikom broju ljudi. Tako sve zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1000 m2 moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade.

Do kada moram certificirati svoj objekt?

Ako imate postojeći privatni stan/kuću koju ne prodajete ili iznajmljujete onda vas certificiranje ne obvezuje sve dok se ne odlučite prodati ili iznajmiti vašu nekretninu i bude zadovoljen uvjet da smo članica EU.


Novi objekti imaju druga pravila prema kojima sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat.

Sve zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata prema ovome Pravilniku moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseci od objave Odluke Ministrice kojom se utvrđuje Metodologija za provođenje energetskih pregleda, što je 36 mjeseci od 10. lipnja 2009. godine tj. do 10. lipnja 2012. godine.

Koji su energetski razredi?

Razredi se označavaju od A+ do G, od najpovoljnijeg do najnepovoljnijeg.

Tko mi može izdati energetski certifikat?

Energetski certifikat vam može izdati isključivo osoba ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje.