Izrada idejnih, glavnih, izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja

ARHITEKTONSKI PROJEKTI GRAĐEVINA:

Obavljamo kompletnu uslugu poslova arhitektonskog projektiranja građevina koja se sastoji od izrade idejnih, glavnih, izvedbenih projekata, projekata izvedenog stanja, te ishođenje potrebnih dozvola.
Izrađujemo idejne projekte potrebne za izdavanje Rješenja o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2), te idejne projekte potrebne za dobivanje Lokacijske dozvole (za građevine iznad 400 m2)


Nudimo kompletnu uslugu izrade glavnih projekta koji obuhvaćaju (ovisno o vrsti građevine):

  • Arhitektonski projekt
  • Projekt konstrukcije
  • Projekt vodovoda i kanalizacije
  • Projekt elektrotehničkih instalacija
  • Projekt strojarskih instalacija
  • Projekt zaštite od požara
  • Projekt zaštite na radu
  • Troškovnik projektiranih radova

Izrađujemo izvedbene projekte kojim se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom, te projekte izvedenog stanja potrebnih za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

PROJEKTI KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

Projekt krajobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješavamo sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. 

PROJEKTI UNUTRAŠNJEG UREĐENJA PROSTORA

Projektom unutarnjeg uređenja rješavamo prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost građevine. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

PROJEKTI PROMETNICA:

Naš tim izrađuje i projekte priključaka na javne prometnice, te projekte prilaznih prometnica.